La pell adobada

Sabies que…


El producte principal i més venut a Agustí Mestre, des del seu inici al 1921 i fins ben entrats els anys 50, eren les pells adobades o cuir i en segon lloc la llana?

Productes com “hojas Box-calf”, “crupones”, “faldas”, “cuellos suela”, “hojas becerro engrasado”, “dongolas”, “metis” i “hojas suela matadero” no us sonaran de res, doncs eren diferents qualitats de pell de venda habitual a Mestre, per assortir als sabaters artesans junt amb totes les eines i estris que poguessin necessitar per confeccionar i reparar les sabates com “leznas”, “patas lujar”, grampillones”, clavazón”, “semences”, etc.

El baster o guarnimenter també era bon client d’Agustí Mestre. Artesans que confeccionaven i venien arreus de cuir diversos per a les bèsties (mules, ases, matxos, cavalls…) per a dirigir-los, fermar les càrregues o al genet, arrossegar carros i estris per feines del camp.

Oficis artesans molt necessaris per a l’època i que, per petit que fos el poble, en solia haver més d’un establert.

El segon article més venut eren les llanes rentades per a confeccionar matalassos. Era habitual i tot un cerimonial rebre a la botiga als nuvis acompanyats dels seus pares per escollir la qualitat de la llana i el preu i, així, confeccionar el matalàs matrimonial.